Projektovanie elektrických inštalácii budov, stavieb, domov a bytov.

 • Vypracovanie základných technických návrhov a štúdií
 • Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné konanie
 • Inžinierska činnosť
 • Vypracovanie dokumentácie pre výber zhotoviteľa
 • Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
 • Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia

Zameranie:

 • Elektrické stanice VN
 • Priemyselné elektrické rozvody
 • Distribučné trafostanice
 • Káblové vedenia VN
 • Systémy zaisteného napájania pre telekomunikácie a dátové centrá
 • Systémy zberu energetických dát a riadenia odberu el. energie
 • Elektrické prípojky, elektroinštalačné rozvody