Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických elektrických zariadení.

Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení

 • elektrické inštalácie v objektoch budov,
 • bleskozvodné zariadenia objektov,
 • prípojky nízkeho napätia do budov, stavenísk a pod.,
 • elektrické stroje a elektrické zariadenia v objektoch budov,

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)

na elektrických zariadeniach bez obmedzenia napätia (E1) v objektoch triedy A, B a bleskozvodoch:

 • elektrické inštalácie v objektoch budov
 • bleskozvodné zariadenia objektov
 • prípojky nízkeho napätia do budov, stavenísk a pod.
 • elektrické stroje a elektrické zariadenia pracovných strojov
 • ručné elektrické náradie (vŕtačky, vŕtacie kladivá, karbobrúsky a pod.)
 • elektrické spotrebiče v budovách (variče, rýchlovarné konvice, výpočtová technika a pod.)
 • zvodový odpor antistatických podláh